Tillbaka till sökresultatet

Kulturlager i kvarteret Johannes i Västerås. Arkeologisk undersökning på platsen för Västerås äldsta kristna begravningsplats. Fornlämning Västerås 232:1 Kvarteret Johannes Västerås domkyrkoförsamling Västerås kommun Västmanland

Rapport

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Place <presPlaceLabel> Län: Västmanland; Kommun: Västerås; Landskap: Västmanland; Socken: Västerås
Title <itemTitle> Kulturlager i kvarteret Johannes i Västerås. Arkeologisk undersökning på platsen för Västerås äldsta kristna begravningsplats. Fornlämning Västerås 232:1 Kvarteret Johannes Västerås domkyrkoförsamling Västerås kommun Västmanland
Event <context>
  • Tillkomst i Sverige av Ros, Jonas.
  • Utgivning 2017 av STIFTELSEN KULTURMILJÖVÅRD MÄLARDALEN.
  • Arkiverad 2019-07-02 .
Titel<itemName>
Kulturlager i kvarteret Johannes i Västerås. Arkeologisk undersökning på platsen för Västerås äldsta kristna begravningsplats. Fornlämning Västerås 232:1 Kvarteret Johannes Västerås domkyrkoförsamling Västerås kommun Västmanland
Classifikation <itemClassName>
  • Rapport
Kulturarvsdata URI <itemNumber>
  • http://kulturarvsdata.se/raa/samla/11109
Identifierare <itemNumber>
  • 201700579 Rapport 467f653c-f7cb-441e-a54a-45e3305b0e2e
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data