Tillbaka till sökresultatet

Stensättning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Södermanland, Nyköping, Södermanland, Kila
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Stensättning, ursprungligen rund, av vilken numera återstårett segment, 4x2 m och 0.3 m h. Delvis övertorvad fyllning av0.2-0.4 m st stenar. ursprungligen möjligen ren stenfyllning.kantkedja, 0.45-... Visa hela
Terräng <itemDescription>
  • Krönparti av berg- och moränhöjd. N om sedimentmark. Skogsmark(tallplanterat hygge).
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Kila, Nyköping, Södermanland, Södermanland.
Lämningstyp<itemName>
Stensättning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Stensättning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data