Tillbaka till sökresultatet

Brunn/kallkälla

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Jämtland, Härjedalen, Hälsingland, Ytterhogdal
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Foten av Ö-sluttande moränmark. Skogsmark (blandskog).
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Källa, ca 3x1 m (Ö-V) och 0,3 m dj, något urgrävd i senare tid då den håller på att sumpa igen. Vattnet är grumligt och mossa på ytan. En stock ligger i vattnet, och intill källan står en rostig spade... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Ytterhogdal, Härjedalen, Hälsingland, Jämtland.
Lämningstyp<itemName>
Brunn/kallkälla
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Brunn/kallkälla
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data