Tillbaka till sökresultatet

Hägnad

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Östergötland, Linköping, Östergötland, Linköping
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Krön och NV-sluttning av moränhöjd med ställvis berg i dagen, fdhagmark, parkområde.
Beskrivning <itemDescription>
  • Stensträng, 80 m l (170-370cg). Den är enskiktad, 1-2 radig, 1-1,5 m br och 0,2-0,3 m h. Den är lätt eller delvis övertorvad ochbestår av 0,4-0,8 m st stenar. I S slutar strängen bland morän- och röjn... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Linköping, Linköping, Östergötland, Östergötland.
Lämningstyp<itemName>
Hägnad
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Hägnad
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data