Tillbaka till sökresultatet

Dokument

Object

link to gallery
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1826
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
 • Ur Nationalencyklopedin, NE.se: Fastebrev
  Fastebrev, senare även skötebrev, under medeltiden och fram t.o.m. 1875 den urkund som kungjorde att ett köp, byte eller annan överlåtelse av jord på landsbygden och av gård och tomt i staden blivit i laga ordning stadfäst; jfr fasta. Det var alltså en motsvarighet till det moderna lagfartsbeviset. Fastebrevet utfärdades av häradshövdingen eller av magistr...

  Visa hela
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
 • Se UM003869; dubbelkatalogiserat.
Event <context>
 • Användning .
 • Produktion 1826-01-01 .
 • Accession 1913-01-01 .
Keywords <itemKeyWord>
 • Arkivhandling
 • Handskriftssamlingen
sakord<itemName>
Dokument
Subject <subject>
 • Cultural history
Collection <collection>
 • S14BMEA Enskilda arkiv
preciserat sakord <itemSpecification>
Identifikationsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Bohusläns museum
Link to source <url>

Teknisk data