Tillbaka till sökresultatet

Dokument

Object

link to gallery
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1794 - 1800
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
 • Ur arkivförteckningen:
  1/ Utdrag ur lagfartsprotokoll, hållet vid Lane härads lagtima sommarting i gästgivargården Herrestad den 21 maj 1794. Lagfartsuppbud å Kodebacken uti Bäve socken för magasinsförvaltaren Fr. Gyllich i Uddevalla.

  2/ Avtal angående köp av Kodebacken 20 september 1799. 3/ Köpebrev å krono skatte rusthålls hemmanet Engebacken 25 mars 1800. Uppbud påtecknat 1801-1802.

Event <context>
 • Användning .
 • Produktion 1794-01-01 - 1800-01-01 .
Keywords <itemKeyWord>
 • Arkivhandling
 • Handskriftssamlingen
sakord<itemName>
Dokument
Subject <subject>
 • Cultural history
Collection <collection>
 • S14BMEA Enskilda arkiv
preciserat sakord <itemSpecification>
 • Protokollsutdrag, köpeavtal
Identifikationsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Bohusläns museum
Link to source <url>

Teknisk data