Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Vara, Västergötland, Edsvära
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Vg 61
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Västergötlands runinskrifter, sid 90f. Sahlström, Inventering, Nr 17, 1923, ATA. Rannsakningar, Sjöborg, reseber, 1816, ATA. PA Säve. berättelse för 1862, ATA. F Wångmarke, brev till raä 3487/61. F Wå... Visa hela
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten (Vg 61), gnejs, 1,1 m hög, 0,85 m bred vid basen, 0,35 m upptill och 0,25 m tjock. Avsmalnande uppåt. Runhöjd 9 cm. Otydlig runinskrift. Torin 3. Enligt Västergötlands runinskrifter har runste... Visa hela
Terräng <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Edsvära, Vara, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data