Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Södermanland Strängnäs Lunda
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Depåfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Lunda, Strängnäs, Strängnäs, Södermanland, Södermanland, Sverige.
 • Aktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Lunda, Strängnäs, Strängnäs, Södermanland, Södermanland, Sverige.
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Lunda, Strängnäs, Strängnäs, Södermanland, Södermanland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • bergart
 • brons
 • bryne
 • glas
 • gångjärn
 • hästsko
 • järn
 • keramik
 • knacksten
 • kniv
 • kärl
 • malsten
 • nit
 • pilspets
 • planglas
 • porslin
 • pärla
 • skiffer
 • slagg
 • spik
 • sten
 • tegel
 • vävtyngd
Fyndplats<itemName>
Lunda
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data