Tillbaka till sökresultatet

BILDER

arkeologisk rapport, rapport, arkeologisk arkivrapport, Boplatsområde i anslutning till gravfält. Bronsålder/järnålder, Arkeologisk rapport 1976:5, Sannegården Lundby 44.

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1977
Nummer i serie / bibliotek <itemDescription>
Socken / beskriver <itemDescription>
Namn / författare <itemDescription>
  • Andersson, Stina, arkeolog
Namn / copyright/upphovsrättsinnehavare <itemDescription>
  • Göteborgs Stadsmuseum
Event <context>
  • Tillverkad 1977 av Andersson, Stina, arkeolog.
Titel / verkets<itemName>
Boplatsområde i anslutning till gravfält. Bronsålder/järnålder
Sannegården Lundby 44.
Arkeologisk rapport 1976:5
Sakord<itemName>
arkeologisk arkivrapport
rapport
arkeologisk rapport
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventarienummer / beskriver <itemNumber>
Fornlämningsnummer / tidigare <itemNumber>
Fornlämningsnummer / tidigare <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Dokumentid <itemNumber>
  • Arkeologisk rapport 1976:05
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data