Tillbaka till sökresultatet

BILDER

rapport, arkeologisk arkivrapport, arkeologisk rapport, Arkeologisk rapport 1983:1, Rödbo 52 och 53, Maggered

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1983
Nummer i serie / bibliotek <itemDescription>
Namn / författare <itemDescription>
  • Jankavs, Peter, 1947-
Namn / författare <itemDescription>
Namn / copyright/upphovsrättsinnehavare <itemDescription>
  • Göteborgs Stadsmuseum
Socken / beskriver <itemDescription>
Event <context>
  • Tillverkad 1983 av Jankavs, Peter, 1947-, Carlbom, Birgitta.
Titel / verkets<itemName>
Rödbo 52 och 53, Maggered
Arkeologisk rapport 1983:1
Sakord<itemName>
arkeologisk arkivrapport
arkeologisk rapport
rapport
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventarienummer / beskriver <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Dokumentid <itemNumber>
  • Arkeologisk rapport 1983:01
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Fornlämningsnummer / tidigare <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data