Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Västergötland Fors E4, delsträckan Torpa-Stenröset, Raä 125:1
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Boplatsfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Boplatsfynd från Stenålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Gravfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Gravfynd från Stenålder
Event <context>
  • Boplatsaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i E4, delsträckan Torpa-Stenröset, Raä 125:1, Fors, Trollhättan, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
  • Gravaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i E4, delsträckan Torpa-Stenröset, Raä 125:1, Fors, Trollhättan, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
  • Boplatsaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i E4, delsträckan Torpa-Stenröset, Raä 125:1, Fors, Trollhättan, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
  • Gravaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i E4, delsträckan Torpa-Stenröset, Raä 125:1, Fors, Trollhättan, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
Fyndplats<itemName>
E4, delsträckan Torpa-Stenröset, Raä 125:1
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data