Accession

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Date <presTimeLabel> 2017
Kommentar <itemDescription>
  • Vg, Fors sn, Raä 28:1, 125:1 och 143, Torpa 3:10, Rämje 2:1 och Flundervalla 8:3, E45 delsträckan Torpa-Stenröset
Event <context>
  • Förvärvad 2017 .
Accession<itemName>
KML
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data