Skärvstenshög

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Östergötland, Norrköping, Östergötland, Kuddby
Orientering <itemDescription>
  • 6 m N om älvkant (Ö-V) på en punkt 48 m Ö om åkerhörn.
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Krön och SSÖ sluttningen av flack moränrygg. Hagmark.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Skärvstenshög, 8 m diam och 0,5 m h. Kraftigt övertorvad, undertorven framkommer skärvsten i svärtad jord. Har tendens till mittgrop. I S kanten är uppslängd odlingssten. 45 m N 15cg V om nr1 är 2)... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Kuddby, Norrköping, Östergötland, Östergötland.
Lämningstyp<itemName>
Skärvstenshög
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Skärvstenshög
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data