Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 53/60 (2)

Dokument

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Place <presPlaceLabel> Län: Örebro; Kommun: Örebro; Landskap: Närke; Socken: Stora Mellösa
Title <itemTitle> Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 53/60 (2)
Anmärkning (övrig) <itemDescription>
  • Denna post innehåller information om en lämning. Här visas endast delar av informationen, fullständig information om lämningen finns i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister.
Event <context>
  • Tillkomst i Sverige.
  • Arkiverad 2019-03-06 .
Titel<itemName>
Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 53/60 (2)
Classifikation <itemClassName>
  • Dokument
Identifierare <itemNumber>
  • L1980:3708 Inventeringsbok 7c66d8bd-c5d5-4c5c-8a06-59362077a6a1
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data