Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Örebro, Örebro, Närke, Stora Mellösa
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Nä 15
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • N.Gillberg: Inv 1931. Nr 26.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rannsakn efter antikviteter Bd II: Nerikes fast fornl.HF I. 1969.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson, SBF, 1975, Närkes runinskrifter, Nä 15, s. 49 ff.
Orientering <itemDescription>
 • 13 m SSÖ om ekonomibyggnadens SÖ hörn.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hofberg, H: Med ark sv runt, s 20. 1871.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson, S B F: Från Bergslag och Bondebygd 1856/1931, s 34.1952.
Terräng <itemDescription>
 • Jordfast block i SÖ-sluttande mark. SÖ-sidan av rullstensås (N-S). Fd åkermark.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Waldén, B: Medd från fören ÖrebroLäns Museum XI. 1933. Löw, G: St Mellösa i Äldre tider 1:1.1922-24.
Beskrivning <itemDescription>
 • Runblock, i plan NNÖ-sluttande ovansida av jordfast block, 2,5 x 2,1 m stort (NV-SÖ) och 0,5-1,5 m hög. Runorna är ristade i en slingrande djurkropp. Dessa är 10-14 cm höga, 1,0 cm breda och 0,5 cm dj... Visa hela
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hofberg, H: Lilj 1033 Nerikes gamla minnen, s 88.1868.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Föreningen Örebro Läns Museum festskrift.
Event <context>
 • Belägen i Stora Mellösa, Örebro, Närke, Örebro.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data