Tillbaka till sökresultatet

BILDER

rapport, arkeologisk rapport, Bohuslän, Skee socken, N. Buar by. Gravfält.

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Ragnesten, Ulf
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Plats / beskriver <itemDescription>
Namn / copyright/upphovsrättsinnehavare <itemDescription>
  • Göteborgs Stadsmuseum
Tidpunkt / copyright <itemDescription>
Namn / författare <itemDescription>
  • Janson, Sverker, 1908-2005
Land / beskriver <itemDescription>
Nummer i serie / bibliotek <itemDescription>
Event <context>
  • Hittad i Bohuslän.
  • Tillverkad av Janson, Sverker, 1908-2005.
Titel / verkets<itemName>
Bohuslän, Skee socken, N. Buar by. Gravfält.
Sakord<itemName>
rapport
arkeologisk rapport
Subject <subject>
  • Cultural history
Dokumentid <itemNumber>
  • Arkeologisk rapport 1934:07
Fornlämningsnummer / tidigare <itemNumber>
  • Skee internnummer 221
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data