Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Östergötland Linköping Stångebro
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Stenålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Stångebro, Linköping, Linköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Stångebro, Linköping, Linköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Stångebro, Linköping, Linköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Stångebro, Linköping, Linköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • avslag
 • ben
 • bergart
 • beslag
 • bleck
 • bly
 • brons
 • brons, silver
 • bryne
 • bränd lera
 • figur
 • flinta
 • fragment
 • föremål
 • föreslaggat material
 • förslaggat material
 • glas
 • harts
 • hartskaka
 • hartstätning
 • järn
 • kam
 • keramik
 • kil
 • knacksten
 • knapp
 • kniv
 • kol
 • kula
 • kvarts
 • kärl
 • kärna
 • kåda
 • lera
 • lerklining
 • löpare
 • metall
 • nit
 • nitbricka
 • nål
 • platta
 • pärla
 • skiffer
 • skrapa
 • slagg
 • spik
 • splitter
 • sporre
 • stylus
 • sölja
 • ten
 • tråd
 • tärning
 • vendelkråka
Fyndplats<itemName>
Stångebro
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data