Hedin-Bendix-samlingen

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Place <presPlaceLabel> Asien, Kina
Beskrivning <itemDescription>
 • Föremål insamlade under Hedinexpeditionen 1929-1935 vilken sponsrades av Vincent Bendix. Därefter har ytterligare föremål som förvärvats från samma geografiska områden tillförts samlingen.
  Delsamlingar:
  -Sven Hedin, David Hummel, Gösta Montell och Larsson genomförde en exkursion i Inre Mongoliet i november 1929. Föremål inköpta under denna exkursion omfattar 1-ca 98.
  -Föremål insamlade av Larsson ...

  Visa hela
Samlingsnummer <itemDescription>
Förvärvsomständigheter / i fält <itemDescription>
 • Uppgifter om var expeditionens medlemmar befann sig vid olika tidpunkter under den stora expeditionen finns i Hedinpärmen för dokumentation i arkivet. (AA)

  Uppgifter angående delsamlingar:

  Gomboievs...

  Visa hela
Anmärkning <itemDescription>
 • Föremålen i samlingen har märkts H. men har samlingsnummer 1935.50. Båda beteckningarna förekommer i dokumentationen.
Anmärkning <itemDescription>
 • Proveniensuppgifter.
  När inga uppgifter finns om proviniens finns har AE1 angetts som OWC-kod och Kina uppgetts som land, eftersom de flesta föremålen i denna samling med stor sannolikhet kommer från ...

  Visa hela
Anmärkning <itemDescription>
 • Pris.
  Mex dollar anges under rubriken pris. Mex dollar är en förkortning av de kinesiska dollar som kom att kallas mexikanska dollar eftersom de importerades från Mexiko. För fullständiga prisuppgift...

  Visa hela
Källor <itemDescription>
 • Olschak, B C.1972. Bern. Mystik und Kunst Alttibets.
  Pigott, Juliet. 1969. Japanese Mythology. London.
  Priest, Alan och Simmons, Pauline. 1934. Chinese Textiles. An Introduction to the Study of their ...

  Visa hela
Källor <itemDescription>
 • Aalto Pentti. 1953. A Catalogue of the Hedin Collection of Mongolian
  Literature. Stockholm. i The Sino-Swedish Expedition publ. 38
  VIII.6. Contributions to Ethnography, Linguisti...

  Visa hela
Referens, källa <itemDescription>
 • Aalto, Pentti (1950). Notes on the collection of Mongolian books in the Ethnographical Museum of Sweden, Stockholm. Ethnos. 15(1950):1-2, s. 1-14
Land / engelska <itemDescription>
Event <context>
 • Insamlad 1929-35.
 • Förvärvad av Liang, W. H., Ambolt, Nils Peter, Bergman, Folke, Bohlin, Birger, Dahlin, Georg Ludvig, Hörner, Nils, Chang, Cranmore Museum, Funch, Elsbeth, Haslund-Christensen, Henning, Hedin, Sven Anders, Schmid, Toni, Montell, Gösta, Eriksson, Joel, Rosenius-Andersson, Elsa, Söderbom, Georg, Tesdorpf, Edward, Laurell, Yngve, Larson, Frans August, Lindgren, Ethel John, Söderbom, Josef, Gomboiev, Nicolai, Lessing, Ferdinand D..
 • Ursprung i Kina, Asien.
Keyword <itemKeyWord>
 • E. A.
 • E. J. Lindgren
 • Ericson, J.
 • Ericsson, J.
 • Hertig Larson
 • J. L. Kessel
 • Larsson, Frans August
 • Lindgren-Utsi, Ethel John
 • Sven Hedin
 • W. H. Liang
Samlingsnamn<itemName>
Hedin-Bendix-samlingen
Subject <subject>
 • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data