Accession

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Date <presTimeLabel> 2007
Accessionstext <itemDescription>
  • År 1983 utförde RAÄ UV Mitt arkeologiska undersökningar av RAÄ 83, kv. Tennstopet 7-8 respektive kv. Rådhuset 4-6, Örebro stad, Närke, under ledning av Anders Broberg.
    I kv. Tennstopet påträffades enstaka människoben i recenta fyllnadsmassor. C14-datering på ett lårben ger en vid datering till äldre medeltid. Troligen har gravar anlagts i området under sen vikingatid-högmedeltid. Inga fynd ...

    Visa hela
Kommentar <itemDescription>
  • Nä, Örebro, kv Tennstopet 7-8 och kv Rådhuset 4-6, RAÄ 83
Event <context>
  • Förvärvad 2007 .
Accession<itemName>
KML
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data