Accession

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Date <presTimeLabel> 2006
Accessionstext <itemDescription>
  • År 1965 räddningsgrävde Gustaf Trotzig, Riksantikvarieämbetet, Ragu, en mindre hällkista på Barshaldergravfältet, Norrkvie 1:16, RAÄ 54, Grötlingbo sn, Go. I graven återfanns bl.a. brända ben, 1 fingerring av guld, fragment av 1 bränd kam, 2 björnfalanger samt keramikskärvor.<br><br>Beslut om fyndfördelning har fattats av RAÄ i enlighet med KML<br><br>SHM Dnr 602-1292-2002<br><br>RAÄ Dnr 321-611-2... Visa hela
Kommentar <itemDescription>
  • Go, Grötlingbo sn, Norrkvie 1:16, RAÄ 54
Event <context>
  • Förvärvad 2006 .
Accession<itemName>
KML
Inventarienummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data