Fotografi, Photograph

Bild

link to gallery
Type of object <itemType> Photo
Place <presPlaceLabel> Asien, Kina, Peking [?]
Beskrivning <itemDescription>
  • Folklivsbilder (3437-3581), sannolikt alla i, eller nära, Peking (fotokatalogen).
Tidigare identitet <itemDescription>
Bildarkivnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Förvärvad av Andersson, Johan Gunnar.
  • Fotograferad i Peking [?], Kina, Asien av Rosenius-Andersson, Elsa.
Keyword <itemKeyWord>
  • Andersson, Elsa
  • E. A.
  • J. G. Andersson
  • Kina-Gunnar
Sakord, engelska<itemName>
Photograph
Sakord<itemName>
Fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
Tidigare identitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data