BILDER

Gravfigurin, Gravgods, Figurine

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Östasiatiska museet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> Tang (618-907)
Place <presPlaceLabel> Asien, Kina
Beskrivning <itemDescription>
 • Gående kamel med lyft huvud och öppen mun. Över sadeln lädersäck med monstermask. Blyglasyr av trefärgstyp, s.k. sancai.
Beskrivning <itemDescription>
 • Gravfigurin, lergods. Kina, Tang-dynastin.
Accessionsnummer <itemDescription>
Utställningar, historik <itemDescription>
Förvärvsomständigheter <itemDescription>
 • Orvar Karlbecks inköp i Kina, 1929. Inbefattar nummer K-11034:1-165.
Utställning / ingår i <itemDescription>
Anmärkning <itemDescription>
 • Gående kamel med lyft huvud och öppen mun. Över sadeln lädersäck med monstermask. Blyglasyr av trefärgstyp, s.k. sancai.
  Höjd: 79,5 cm Längd: ca.70 cm Bredd: ca.30 cm

Utst. etikett / engelska <itemDescription>
 • Earthenware tomb figurine of a camel. Three-coloured lead glaze.
Utst. etikett / svenska <itemDescription>
 • Figurin, lergods, gravgods, gestaltande en kamel. Trefärgad blyglasyr.

  Tang-dynastin, 618-906 e.Kr. Inköpt av O. Karlbeck i Shanghai 1929. K-11034-023.

Land, engelska / ursprung <itemDescription>
Utställning, del av / ingår i <itemDescription>
Event <context>
 • Insamlad av Karlbeck, Orvar.
 • Brukad Tang (618-907).
 • Ursprung i Kina, Asien.
Material, engelska<itemMaterial>
Earthenware
Ceramics
Pottery
Materialkategori<itemMaterial>
Keramik
Material<itemMaterial>
Lergods
Keyword <itemKeyWord>
 • Ceramic
 • Earthenware
 • Grave goods
 • Ceramics
 • Östasien
 • 도자기 陶磁器
 • 부장품 副葬品
Measurements <itemMeasurement>
 • Bredd: 30
 • Längd: 70
 • Höjd: 79,5
Sakord, engelska<itemName>
Figurine
Sakordskategori<itemName>
Gravgods
Sakord<itemName>
Gravfigurin
Subject <subject>
 • Cultural history
Accessionsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data