Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västmanland, Västerås, Västmanland, Romfartuna
Placering <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • I kyrkan, vapenhuset.
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Vs 20
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Runsten, granit, 1,3 m hög, 0,7 m bred och 0,05-0,25 m tjock. Runhöjd 5-9 cm. Funnen mellan kyrkan och Nortuna. Enligt O. Grau, 1754 så lyder inskriften: TIORI:OK:JUON:LITU:RISA:STIN:YTIR:WIBIÖRN:F... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Romfartuna, Västerås, Västmanland, Västmanland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
  • Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data