Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Ängelholm, Skåne, Barkåkra
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Fyndplats för enstaka slagna och brända flintstycken. Fynden påträffades i samband med en arkeologisk utredning utförd av RAÄ, UV-Syd, inför byggandet av dubbelspår av järnväg.Vid inv.tillfället år 19... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • ATA, dnr 421-3576-1994 (UV-Syd).
Terräng <itemDescription>
  • Svag SÖ-sluttning av mindre höjdrygg (NV-SÖ). Sandig moränmark. Åkermark.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Barkåkra, Ängelholm, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Fyndplats
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Fyndplats
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data