BILDER

Fornlämning 69, Hallunda

Foto

link to gallery
By: <presImageByline>Fotograf, Okänd
Copyright: <presImageCopyright> Fotograf, Okänd
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 1969-01-01 00:00:00 - 1969-12-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Stockholm; Kommun: Botkyrka; Landskap: Södermanland; Socken: Botkyrka
Title <itemTitle> Fornlämning 69, Hallunda
Beskrivning <itemDescription>
  • Utgrävning av boplatsen.
    Fotosyfte:

Anmärkning (övrig) <itemDescription>
  • Grävning utförd av RAÄ/UV.
Event <context>
  • Tillkomst 1969-01-01 - 1969-12-31 i Fornlämning 69, Hallunda, Botkyrka, Botkyrka, Södermanland, Stockholm, Sverige av Fotograf, Okänd.
  • Arkiverad 2021-04-30 .
Titel<itemName>
Fornlämning 69, Hallunda
Classifikation <itemClassName>
  • Fotografi
Diarienummer <itemNumber>
Kulturmiljöbild objekt-id <itemNumber>
Identifierare <itemNumber>
  • KMB_16001000019514_04006857
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data