Tillbaka till sökresultatet

Go, Fide sn, Odvalds 1:33, Raä 3: Arkeologisk undersökning av en järnåldersgrav, Grindvaktstugan 1997:02. Juli-augusti 1997.

Rapport

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Date <presTimeLabel> 1998-05-01 00:00:00 - 1998-05-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Gotland; Kommun: Gotland; Landskap: Gotland; Socken: Grötlingbo, Fide
Title <itemTitle> Go, Fide sn, Odvalds 1:33, Raä 3: Arkeologisk undersökning av en järnåldersgrav, Grindvaktstugan 1997:02. Juli-augusti 1997.
Anmärkning (övrig) <itemDescription>
  • Handlingen ingår egentligen i Riksantikvarieämbetets ämbetsarkiv, inskickad av Martin Rundkvist vid den tiden då den hade färdigställts, och ordnades arkivmässigt hos Antikvarisk-Topografiska Arkivet i den s k topografiska serien. Ritningar som ingår som bilagor finns också i arkivet som separata handlingar med ritningsnummer i en sekvens från 19974053-001 upp till 19974053-008.
Event <context>
  • Utgivning 1998 av Rundkvist, Martin.
  • Tillkomst 1998-05-01 - 1998-05-31 i Fidenäs, Sverige av Rundkvist, Martin.
  • Arkiverad 2023-03-23 .
Titel<itemName>
Go, Fide sn, Odvalds 1:33, Raä 3: Arkeologisk undersökning av en järnåldersgrav, Grindvaktstugan 1997:02. Juli-augusti 1997.
Classifikation <itemClassName>
  • Rapport
Diarienummer <itemNumber>
Arkiv referenskod <itemNumber>
  • SE/ATA/ENSK_263-1/B 1/1
Identifierare <itemNumber>
  • 1997 Go Grindvaktstugan grävrapport
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data