Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västernorrland, Sundsvall, Medelpad, Njurunda
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runstenfragment, M 2, nuvarande läge. Tidigare registrerad som Njurunda 226:1, se detta RAÄ-nr. Läget justerat efter uppgifter i Anmälan, dnr 326-04606-2007.
Event <context>
  • Belägen i Njurunda, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data