Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Södermanland Botkyrka Älvesta
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Järnålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Älvesta, Botkyrka, Botkyrka, Södermanland, Stockholm, Sverige.
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Älvesta, Botkyrka, Botkyrka, Södermanland, Stockholm, Sverige.
 • Aktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Älvesta, Botkyrka, Botkyrka, Södermanland, Stockholm, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • ben
 • bergart
 • beslag
 • bleck
 • brons
 • brons/järn
 • bryne
 • bränd lera
 • bälte
 • föremål
 • glas
 • harts
 • häkteknapp
 • järn
 • kam
 • kedja
 • keramik
 • knacksten
 • knapp
 • krita
 • kärl
 • lera
 • lerklining
 • löpare
 • nit
 • nål
 • okänt
 • platta
 • pärla
 • ring
 • sandsten
 • silver
 • skrapa
 • slagg
 • spik
 • spänne
 • sölja
 • ten
 • tjära
 • tråd
 • äldre runor
Fyndplats<itemName>
Älvesta
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data