Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.), nyare tid (1500 e.Kr. - 2100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Västmanland Västerås Bjurhovda
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Medeltid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Nyare tid
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Bjurhovda, Västerås, Västerås, Västmanland, Västmanland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Bjurhovda, Västerås, Västerås, Västmanland, Västmanland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Bjurhovda, Västerås, Västerås, Västmanland, Västmanland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1500 - 2099 i Bjurhovda, Västerås, Västerås, Västmanland, Västmanland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • bränd lera
 • lera
Fyndplats<itemName>
Bjurhovda
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data