Tillbaka till sökresultatet

Undersökningsredovisning för Övriga uppdrag 2 kap. KML 202201469

Dokument

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Place <presPlaceLabel> Län: Stockholm; Kommun: Stockholm; Landskap: Uppland; Socken: Stockholm
Title <itemTitle> Undersökningsredovisning för Övriga uppdrag 2 kap. KML 202201469
Event <context>
  • Tillkomst i Sverige av Wändesjö, John.
  • Utgivning 2022 av Uppdrag arkeologi i Sverige AB.
  • Arkiverad 2022-12-07 .
Titel<itemName>
Undersökningsredovisning för Övriga uppdrag 2 kap. KML 202201469
Classifikation <itemClassName>
  • Dokument
Identifierare <itemNumber>
  • 202201469 Undersökningsredovisning
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data