Tillbaka till sökresultatet

Undersökningsredovisning för Arkeologisk undersökning 202001285

Dokument

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Place <presPlaceLabel> Län: Västra Götaland; Kommun: Sotenäs; Landskap: Bohuslän; Socken: Tossene
Title <itemTitle> Undersökningsredovisning för Arkeologisk undersökning 202001285
Event <context>
  • Tillkomst i Sverige av Swedberg, Stig.
  • Utgivning 2022 av Rio Kulturlandskapet ekonomisk förening.
  • Arkiverad 2022-11-16 .
Titel<itemName>
Undersökningsredovisning för Arkeologisk undersökning 202001285
Classifikation <itemClassName>
  • Dokument
Identifierare <itemNumber>
  • 202001285 Undersökningsredovisning
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data