Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västmanland, Västerås, Västmanland, Västerås
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Drakenberg, S.: Västerås.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, K. 1993. Rapport. Smedjegatan-Vasagatan. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 232, Västerås. UV Uppsala. (RAÄ dnr 321-1911-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2011. "Västerås är en ganska stor och vacker uppstad, ...". Arkeologiska iakttagelser intill en varutunnel. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Väster... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. 2015. 1300-tal vid Västerås slott. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1, fastigheten Olympia 3, Västerås domkyrkoförsamling, Västerås kommun, Västmanland. Stiftelsen Kulturm... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, Ulf. 2010. Kajmuren vid stadsparken II. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 232:1. Västerås 1:1, Västerås stadsförsamling, Västerås kommun, Västmanland. Kulturmiljövård Mäl... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, Jonas. 2014. Medeltida stenhus i kvarteret Hagbard. Kanik Finn Jönssons gård/Själagården. Arkeologisk förundersökning, Fornlämning Västerås 232:1. Stiftelsen Kulturmiljövård. Rapport 2014:6 (RAÄ ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lihammer, A. 2008. Rapportsammanställning. Undersökning: Västra Kyrkogatan, RAÄ 232, Västerås stad. Ansvarig institution: Västmanlands läns museum. Ansvarig för undersökningen: Robert Sjöö. (RAÄ dnr 3... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bäck, M. 2005. Skeppare och vägarfolk i Västerås hamnområde 1620-1730. Arkeologisk undersökning, Västerås 232, Västmanland. UV Bergslagen, rapport 2005:14. (RAÄ dnr 321-814-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, K. 2004. Rapport. Kyrkbacksgatan i Västerås. Antikvarisk kontroll. RAÄ 323, Kyrkbacksgatan, Västerås. Västmanlands läns museum, kulturmiljöavdelningen, rapport A. 2004:A54. (RAÄ dnr 321-4796-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1982-1983, s. 569.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Drakenberg, S.: Dominikanklostret i Västerås. VFÅ, 1976.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2006. Västerås slotts borggård. Schaktning för vatten- och avloppsledningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning, RAÄ 232, Västerås. Kulturmiljövård Mälardalen rapport 2007:07... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2010. Fem schakt för informationsskyltar. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1.V. Ringvägen, N. Källgatan, Vasagatan, Kopparbergsvägen, ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2013. "att den är urgammal och förmodligen kan räknas till rikets äldsta städer." Nytt dateringsunderlag för Västerås historia. Arkeologisk föundersökning i form av schaktningsövervakning.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ och SHMM Rapport. Medeltidsstaden 4, 1977.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lihammer, A. 2008. Rapportsammanställning. Undersökning: Kvarter Jakob, RAÄ 232, Västerås stad. Ansvarig institution: Västmanlands läns museum. Ansvarig för undersökningen: Krister Ström. (RAÄ dnr 321... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. En schaktkant i kvarteret Lothar. Förundersökning i form av schakningsövervakning. RAÄ 232. Kvarteret Lothar 3. Västerås stadsförsamling. Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen. Rapport 2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekström, G.: Slaget vid Västerås den 29/4 1521. VFÅ, 1948.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, Jonas. 2010. Västgötegatan i Västerås. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Västgötegatan, Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:19... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2006. Gardtmanska gården och golvet som dolde en vådlig historia. Antikvarisk kontroll. RAÄ 232, Badhusgatan 3. Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen, rapport 2006:17. (RAÄ dnr 321-784-2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, Joakim. 2005. Rapport. Schaktning invid Västerås domkyrka. Antikvarisk kontroll. Västmanlands läns museum 2005:A50. (RAÄ dnr 321-350-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2012. Tre brunnar och 25 löpmeter schakt i Sturegatan, Västerås - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1, Stiftelsen Kulturmiljövård. Väst... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Spjuth, O. 2018. Innergården i kvarteret Johannes: Medeltida bebyggelse och skelettgrav i Västerås. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
  Fornlämning Västerås 232:1, stadslager Joh...

  Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2009. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:24. Från Lillå till Munkgata - Ett brofundament under Munkgatans asfalt, arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. RAÄ 232:1, M... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1985, 1987.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. Rapport 2015:6. Stiftelsen Kulturmiljövård. 1700-tal i Rektorsgatan i Västerås. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 232:1. Rektorsgatan. Västerås Domkyrkoförsamling. Västerå... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2012. En vattenläcka i Rektorsgatan, Västerås - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Stiftelsen kulturmiljövård. Västerås (RAÄ dnr 3.5.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, K. och Alexander, D. 2015. Kvarteret Fingal 7 i Västerås. Från medeltid till 1700-tal på Kyrkbacken. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Kvarteret Fingal 7. Västerås domk... Visa hela
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2006. Trappgränd i Västerås. Antikvarisk kontroll, RAÄ 232, Västerås. Kulturmiljövård Mälardalen rapport 2006:66. (RAÄ dnr 321-2745-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, Jonas. 2012. Kyrkogårdslager tillhörande Västerås domkyrka - schakt för belysningsstolpar i biskopsgatan. Arkeologisk förundersökning, Fornlämning Västerås 232:1. Stiftelsen Kulturmiljövård. Väst... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2007. En källare med tradition. "Mynthuset" åter aktuellt. Antikvarisk kontroll. RAÄ 232, Jarl 5, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen. (RAÄ dnr 321-3757-2007)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. 2018. Borrning vid Stora Torget i Västerås, Arkeologisk undersökning. Fornlämning stadslager Västerås 232:1, Stora Torget. Västerås domkyrkoförsamling, Västerås kommun, Västmanland. Stiftelsen... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lihammer, A. 2008. Stadsparken i Västerås. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 232:1, Västerås stad, Västerås 1:201, Västerås kommun, Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen, Rapport 2008:39.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lihammer, A. 2008. Rapportsammanställning. Undersökning: Kvarter Ingrid, RAÄ 232, Västerås stad. Ansvarig institution: Västmanlands läns museum. Ansvarig för undersökningen: Thomas Engel. (RAÄ dnr 321... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. 2014. Vikingatida och medeltida stadsbebyggelse i Västerås. Tomtmark intill Slottsgatan. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Stadsparken. Västerås domkyrkoförsamling, Väst... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. VA i C.H:s gata i V-ås. Förundersökning i form av schaktningsövervakning, RAÄ 232, Västerås. Kulturmiljövård Mälardalen, rapport 2007:46. (RAÄ dnr 321-148-2008)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2012. Under biskop Palmqvists rosenplanteringar. RAÄ 232:1, Hagbard 3, 4. Västerås domkyrkoförsamling, Västerås, Västmanland. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Stiftelsen k... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U., 2003. Rapport. Arkeologisk förundersökning. En borrning för kabel i Västerås. Källgatan, kvarteret Livia. RAÄ 232. Västmanlands läns museum. Rapport 2003:A59. (ATA Dnr 321-887-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Spjuth, O. 2018. Vikingatida kulturlager, upprustning av Stadsparken i Västerås. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1, stadslager. Stadsparken, Västerå... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lihammer, A. 2008. Rapportsammanställning. Undersökning: Kvarter Naima, RAÄ 232, Västerås stad. Ansvarig institution: Västmanlands läns museum. Ansvarig för undersökningen: M. Looström. (RAÄ dnr 321-1... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, K. 2007. Efterbesiktning vid Fiskaretorget, Västerås. Stftelsen Kulturmiljövård Mälardalen. (RAÄ dnr 321-4006-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1973. 2: Övriga institutioner. RAÄ Rapport 1974 A2. Stockholm.
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • FMR registerkarta 11G 1i, 11G 2i
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, Ulf. 2010. En VA-läcka i Biskopsgatan. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 232:1, Biskopsgatan, Västerås stadsförsamling, Västerås kommun, Västmanland. Kulturmiljövård Mäla... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2012. En ledningsdragning för fjärrvärme i Sigurdsgatan, Västerås. Särskild utredning etapp 2, Kv Sigvald, Västerås Domkyrkoförsamling, Västerås kommun, Västmanlands län. Västmanland. Stif... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. 2016. Kulturlager i kvarteret Johannes i Västerås. Arkeologisk undersökning på platsen för Västerås äldsta kristna begravningsplats. Fornlämning Västerås 232:1, kvarteret Johannes, Västerås do... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. 2012. Fjärrvärmeschakt i Badhusgatan och Domkyrkoesplanaden. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Västerås Domkyrkoförsamling. Västmanlands län. Stiftelsen Kulturmiljövård.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. 2014. S:t Ilians kyrkogård i Västerås. Medeltida gravar i Citytunneln. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Citytunneln, Hantvekargatan/kvarteret Knut. Västerås domkyrkoför... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
 • Kulturlager stad, utsträckning ca 1100 x 700 m (NNV-SSÖ), där kulturlager kan förväntas påträffas från medeltid, 1500-tal och 1600-tal. Urbanisering på 1240-talet. Inom området är vidare registrerat f... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2005. Jordarbeten vid Proban i Västerås. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ nr 237, Västerås. Västmanlands läns museum, rapport 2005:A55. (RAÄ dnr 321-3757-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ählström, J. 2017. Kvarteret Sigurd 7. Fyra schakt i Västerås gamla strandzon. Förundersökning i avgränsande syfte. Fornlämning Västerås 232:1 och 1259-1260. Kvarteret Sigurd 7, Västerås domkyrkoförsa... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Broberg, M. 1995. Rapport. Biskopsgatan. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 232, Västerås. UV Uppsala. (RAÄ dnr 321-4582-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, Ulf. 2005. Rapport. Kvarteret Felix i Västerås. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Västmanlands läns museum 2005:A24. (RAÄ dnr 321-740-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2008. Flytt av transformatorstation. Antikvarisk kontroll. RAÄ 232, Kvarteret Dominikanerklostret, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen, rapport 2008:53. (RAÄ ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alexander, D. 2014. Stadsparken bevattning, Västerås. Arkeologisk antikvarisk kontroll, fornlämning Västerås 232:1, Stadsparken, Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård. R... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergquist, U. Linnea. Antikvarisk kontroll och dokumentation vid byggande på kulturlager. RAÄ 232. Västerås, Västmanland. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala. (RAÄ dnr 321-1917-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U & Boije M, 2007, Döden på borggården, En glimt av Västerås slotts historia, Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 232, Västerås slott, Västerås stadsförsamling, Västm... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lihammer, A. 2008. Rapportsammanställning. Undersökning: Kvarter Joakim, RAÄ 232, Västerås stad. Ansvarig institution: Västmanlands läns museum. Ansvarig för undersökningen: B Kindwall. (RAÄ dnr 321-1... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U, 2003. Rapport. Kvarteret Gerhard. Antikvarisk kontroll. RAÄ 232. KV Gerhard 6, Västerås. Västmanlands läns museum, rapport A. 2004:A10. (RAÄ dnr 321-1237-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Styffe, C.G.: Skandinavien under unionstiden 1319-1521, 1911.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergqvist, J & Bäck, M. 2009. Sysslomannens tomt och kök i senmedeltidens Västerås. Eller - åter till Djäknegatan. UV Bergslagen, Rapport 2009:2, Arkeologisk förundersökning och undersökning. Västmanl... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lihammer, A. 2008. Rapportsammanställning. Undersökning: Kvarter Johannes, RAÄ 232, Västerås stad. Ansvarig institution: Västmanlands läns museum. Ansvarig för undersökningen: Krister Ström. (RAÄ dnr ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kungliga Myntkabinettet, Inventarienummer: KMK 100354, RAÄ Diarienummer: 321-1124-2009
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, Ulf. 2011. Fiberkabel vid Västerås slott. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Kv. Olympia, Västerås stadsförsamling, Västerås kommun, Väs... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U, 2008, En kylslagen historia, Schaktningar vid Rudbeckianska skolan, Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, RAÄ 232, Kvarteret Domkyrkan 3, Västerås stadsförsamling, ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2010. Från år 1450 till år 1834. Ett schakt rymligt nog för 384 år och tre rådhus. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1, Kv. Johan 4, Vä... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. 2016. Schakt i kvarteret Hagbard vid Röda Längan. Arkeologisk undersökning. Stiftelsen Kulturmiljövård. Rapport 2016:41. (RAÄ dnr 3.4.2-1451-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U, 2008, En trädplantering vid Stadshotellet, Antikvarisk kontroll, RAÄ 232, Kvarteret Proban, Västerås stadsförsamling, Västmanland, Kulturmiljövård Mälardalen, Rapport 2007:96 (RAÄ dnr 321-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2009. Smedjegatan i Västerås. Antikvarisk kontroll. RAÄ 232. Kv. Inge och Knut. Västerås stadsförsamling, Västmanland. Rapport 2009:12. Kulturmiljövård Mälardalen. (RAÄ dnr 321-4245-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hartzell, Lisa. 2010. Liv och död i det tidigmedeltida Västerås. En osteologisk analys av skelett från Kv Johannes (arkeologisk undersökning 1974) Statens Historiska Museer. Fou rapport 8. (RAÄ dnr 14... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lihammer, A. 2008. Rapportsammanställning. Undersökning: Kvarter Jakob, RAÄ 232, Västerås stad. Ansvarig institution: Västmanlands läns museum. Ansvarig för undersökningen: Krister Ström. (RAÄ dnr 321... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lihammar, A. 2008. Sammanfattning av Nationella rapportprojektet i Västmanland. Rapportsammanställning, Västmanlands län, Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:66. (RAÄ dnr 321-1177-200... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, A. 2009. Kajmuren vid Stadsparken. En grundlig undersökning. Antikvarisk kontroll. RAÄ 232:1, Västerås 1:1, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Rapport 2009:36. Kulturmiljövård Mälardalen.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, Ulf. 2009. Fjärrvärme i Prästgatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 232. Kv. Jakob. Västerås stadsförsamling. Västmanland. Ulf Alström. Kulturmiljövård Mälar... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lihammer, A. 2008. Rapportsammanställning. Undersökning: Stora torget, RAÄ 232, Västerås stad. Ansvarig institution: Västmanlands läns museum. Ansvarig för undersökningen: Framgår inte. (RAÄ dnr 321-1... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ström, 1989. Västmanlands Fornminnesförenings Årsbok, s. 123.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sundberg, S.: Om tandvård i gångna tiders Västerås och Västmanland. VFÅ, 1971.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, Ulf. 2010. "Man kan nu intet weta at berätta, enär denne Staden aldra först blivit anlagd och upbygd...". Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 232:1. Västerås 1:1. Västerås ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, K, 2004. Rapport. Botaniska trädgården i Västerås. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 232, Botaniska trädgården, Västerås stad, Västmanland. Västmanlands läns museum, kulturmiljöavdelningen rap... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, Jonas. 2012. Kulturlager i Västerås och ett gjuteri från 1300-talet - ombyggnation av Domkyrkoesplanaden och angränsande gator. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Stiftelsen... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lihammer, A. 2008. Rapportsammanställning. Undersökning: Kvarter Jarl, RAÄ 232, Västerås stad. Ansvarig institution: Västmanlands läns museum. Ansvarig för undersökningen: Krister Ström. (RAÄ dnr 321-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2006. Ett schakt i Lyttargränd. Antikvarisk kontroll, RAÄ 232, Västerås. Kulturmiljövård Mälardalen rapport 2007:01. (RAÄ dnr 321-2746-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. 2018. Slottsgatan- lämningar av Västerås äldsta gata. Arkeologisk undersökning Fornlämnng Västerås 232:1, Slottsgatan, Västerås domkyrkoförsamling, Västerås kommun, Västmanlands län, Västmanla... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • H. Hofbergs reseberättelse, 1870.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, Ulf. 2010. En ledningsdragning i Kristinagatan, Västerås. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 232:1. Kristinagatan, kv. Ingrid, Klara, Västerås stadsförsamling, Västerås kommun, Västma... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2007. Ett schakt vid Rudbeckianska skolan. Antikvariskt kontroll. RAÄ 232. Kvarteret Domkyrkan. Västerås stadsförsamling. Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen. Rapport 2007:91. (RAÄ dnr... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, Kristina. 2008. Biskopsgården i Västerås - Schaktningsarbeten på innergården. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 232, Kv Hagbard, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanland. Kulturmiljövård Mälar... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dnr 5968, 11 dec 1954: Rapport ang klosterundersökningarna i Västerås från S. Drakenberg.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergold, H. Bäck, M. Fogelberg, K. och Knabe, E. 2005. Kvarteret Mina vid utkanten av det medeltida Västerås. Västmanland, Västerås stad, Kv. Mina 2, 15 och 16, RAÄ 232. Riksantikvarieämbetet, UV Berg... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J. 2005. Rapport. Förundersökning. Strandnära kulturlager i Vasaparken- Provborrningar invid Konstmuseet i Västerås. Kvarteret Oden, RAÄ 232, Västerås. Västmanlands läns museum, 2005:A49. (... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nordström, K. Aseatorget. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 232:1. Ottar 5, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård. Rapport 2011:30. (RAÄ dnr 3.4.2-2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lihammer, A. 2008. Rapportsammanställning. Antikvarisk kontroll. Undersökning: Kvarter Johan, RAÄ 232, Västerås stad. Ansvarig institution: Västmanlands läns museum. Ansvarig för undersökningen: B Kin... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, Ulf. 2010: En provgrop vid det gamla Rådhuset. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Kvarteret Oden, Västerås domkyrkoförsamling, Västerås ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lihammar, A. 2008. Sammanfattning av Nationella rapportprojektet i Västmanland. Rapportsammanställnin, Västmanlands län, Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:66. (RAÄ dnr 321-1177-2009... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bäck, M. Kvarteret Domkyrkan, Västerås. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 232, Västerås. UV Bergslagen, rapport 2005:28. (RAÄ dnr 321-2484-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. 2016. Medeltida kulturlager vid Västerås Stadshotell. Arkeologisk undersökning, fornlämning Västerås 232:1, kvarteret Proban, Västerås domkyrkoförsamling, Västerås kommun, Västmanlands län. St... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlstens stadsplan, 1688, LMV.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergquist, U. Slottsgatan. Arkeologisk förundersökning. Slottsgatan (sträckan Stora Gatan- kvarteret Kraka) RAÄ 232, Västerås. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala. (RAÄ dnr 321-1919-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lihammer, A. 2008. Rapportsammanställning. Undersökning: Kvarter Johannes, RAÄ 232, Västerås stad. Ansvarig institution: Västmanlands läns museum. Ansvarig för undersökningen: Krister Ström. (RAÄ dnr ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ström, K.: Kv Johannes dolde mer än en silverskatt. VFÅ, 1974.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2014. En fjärrvärmeläcka i Blåsbogatan, Västerås. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, fornlämning Västerås 232:1, Blåsbogatan, Västerås Domkyrkoförsamling, Västma... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2010. Från år 1450 till år 1834. Ett schakt rymligt nog för 384 år och tre rådhus. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1, Kv. Johan 4, Vä... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2014. Västgötegatan i Västerås. En schaktning för ny brunn. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1, Västgötegatan, Västerås domkyrkoförsamling, Västma... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, Ulf. 2010. Rörarbeten vid Turbinbron. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Slottsgatan, Fiskartorget, Västerås stadsförsamling, Västerås s... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström ,U. 2009. En trädplantering i Gymnasielunden. Arkeologisk antikvarisk kontoll. RAÄ 232:1, Domkyrkan 2, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Rapport 2009:34. Kulturmiljövård Mälardalen. (RAÄ ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Harrysson, I. 2015. Kvarteret Herta Västerås, schaktningsarbeten på bryggeritomten. Arkeologisk förundersökning, fornlämning Västerås 232:1, kv Herta, Domkyrkoförsamlingen, Västerås kommun, Västmanlan... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2012. "Af detta synes framgå, att Wästerås varit en namnkunnig stad, ...". Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Smedjegatan, Sturegatan... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2009. Schaktning för elkablar och nya belysningsenheter i Vasaparken. Antikvarisk kontroll. RAÄ 232:1, Västerås 1:1, Västerås stadsförsamling, Västmanland. Rapport 2009:35. Kultumiljövård ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. Ledningsbyte i Vasagatan. Antikvarisk kontroll. RAÄ 232, Västerås. Kulturmiljövård Mälardalan, rapport 2007:45. (RAÄ dnr 321-147-2008)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2012. Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 232:1. Kv. Kol 15, Sturegatan, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanland.Stift... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lihammer, A. 2008. Rapportsammanställning. Undersökning: Kvarter Ingrid, RAÄ 232, Västerås stad. Ansvarig institution: Västmanlands läns museum. Ansvarig för undersökningen: Thomas Engel. (RAÄ dnr 321... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Se skannade dokument, Inventeringsbokuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergquist, U. Kyrkbacken och stadsdiket. Arkeologisk förundersökning. Västra kyrkogatan, mellan kvarteret Jarl och gamla kyrkogården. RAÄ 232, Västerås. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala. (RAÄ dnr 321... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lihammer, A. 2008. Rapportsammanställning. Undersökning: RAÄ 232, kv Igor, Västerås stad. Ansvarig institution: Västmanlands läns museum. Ansvarig för undersökningen: Krister Ström. (RAÄ dnr 321-1123-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2013. Omdaning av Munkgatan. Arkeologisk föundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Munkgatan, Vasagatan och kv. Ottar. Stiftelsen Kulturmiljövård Rappor... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Flodin, L, 2004. Rapport. Västerås- ny stationsbyggnad. Arkeologisk utredning. Stationsområdet, Västerås, Västmanland. UV Uppsala. (RAÄ dnr 321-1163-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. Rapport 2015:13. Stiftelsen Kulturmiljövård. 1200-tal i Norra Källgatan i Västerås. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Västerås 232:1. Norra Källgatan. Västerås domkyrkoförsamling. Väste... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige, 1984, s. 421.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. 1994. Rapport. Slottsgatan. Arkeologisk förundersökning. Slottsgatan, Västerås RAÄ 232. UV Uppsala. (RAÄ dnr 321-873-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hofberg, H.: Westmanlands fornlemningar och minnesmärken, 1874-1912.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Grau, O.: Beskrifning öfwer Wästmanland, 1754, 2:a uppl 1904.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U, 2007, Ljuspunkter i Västerås, Schaktningar för belysningsstolpar, Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, RAÄ 232, Stadsparken och Slottsgatan, Västerås stadsförsamli... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2005. Rapport. Norra Källgatan i Västerås. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Rapport 2005:A16, Västmanlands läns museum. (RAÄ dnr 321-3081-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lihammer, A, 2008, Rapportsammanställnign (RAÄ dnr 321-1132-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2013. En vattenläcka i Lappgränd, Kyrkbacken. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Västerås 232:1. Lappgränd 3. Västerås Domkyrkoförsamling. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland. St... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergquist, U. Stadsdike och tullstaket i Västerås. Arkeologisk undersökning. Kvarteret Hilde (Mejeritomten). RAÄ 232, Västerås. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala. (RAÄ dnr 321-1915-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige, 1978, s. 133.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2011. Ledningsschakt vid domkyrkan. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 232:1, Domkyrkan 1, Västerås domkyrkoförsamling, Västerås stad, Västmanland. Stiftelsen Kulturmil... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, Ronnie. uå. Runt Bondtorget i Västerås. Arkeologisk förundersökning. Bondtorget, Prästgatan, Polisgränd och Badhusgatan. RAÄ 232. Västerås. Västmanland. RAÄ dnr: 421-2799-1997. UV Uppsala ra... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alexander, D. 2016. Ett schakt i kvarteret Proban. Fornlämning Västerås 232:1, kvarteret Proban, Västmanlands län, Västmanland. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Stiftelsen... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, K. 2007: Schakt vid Rudbeckianska skolan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 232, Kv Domkyrkan 2, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanland. Kulturmiljövård Mäla... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bäck, M. & Romedahl, H. 2006. Arkeologisk undersökning. Björn Olssons bronsgjuteri i stormaktstidens Västerås. Västmanland, Västerås stad, Kvarteret Kleopatra 7 och 9, RAÄ 232. Riksantikvarieämbetet U... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. 2016. Schakt vid korsningen Smedjegatan och Vasagatan. Fornlämning Västerås 232:1. Vid kvartereret Klas vid korsningen Smedjegatan och Vasagatan. Västerås domkyrkoförsamling, Västerås kommun, ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2006. Rörbyten i Kopparbergsvägen. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 232, Västerås, Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen, rapport 2006:14. (RAÄ dnr 321-3759-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lihammer, A. 2008. Rapportsammanställning. Undersökning: Kvarter Jarl, RAÄ 232, Västerås stad. Ansvarig institution: Västmanlands läns museum. Ansvarig för undersökningen: Krister Ström. (RAÄ dnr 321-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alström, U. 2014. Ett dräneringsschakt inom kvarteret Gisle på Kyrkbacken i Västerås.. Arkeologisk föundersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Västerås 232:1. Stiftelsen Kulturmiljövå... Visa hela
Event <context>
 • Belägen i Västerås, Västerås, Västmanland, Västmanland.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Stadslager
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data