Vs Fv1992;173, Västerås, kv. Linnea

Objekt

link to gallery
From: <presObjectTimeFrom> 1200 e.kr
To: <presObjectTimeTo> 1233 e.kr
Type of object <itemType> Object
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
Materialbeskrivning <itemDescription>
Ursprunglig plats <itemDescription>
Event <context>
  • Hittad i Västerås, kv. Linnea, Västerås, Västerås, Västmanland, Västmanland, Sweden.
  • Skapad 1200 e.kr - 1233 e.kr .
Material<itemMaterial>
trä
Keywords <itemKeyWord>
  • kniv
  • knivskaft
  • runinskrift
  • runor
  • runristning
  • skaft
Plats<itemName>
Västerås, kv. Linnea
Signum1 <itemNumber>
Signum <itemNumber>
Signum2 <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Uppsala universitet
Link to source <url>

Teknisk data