Rone kyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1236 - 1236
Place <presPlaceLabel> Län: Gotland, Kommun: Gotland, Landskap: Gotland, Socken: Rone , Stift: Visby stift, Församling: Alva, Hemse och Rone församling
Title <itemTitle> Rone kyrka
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Väggar och valv i kyrkorummet samt i sakristian är slätputsade med kalkbruk och avfärgade vita, målningar förekommer i kor, långhus och i tornrummet. Korets målningar utgörs av en apostel inom arkadställning, lejon samt lilja ovan sakristiingången. På långhusets båda långväggar löper en passionssvit som bryts upp av apostlar/helgon inom arkadställning. Koret såväl som långhuset har valvmålningar s... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Rone kyrka uppfördes i sin helhet under medeltiden. Såväl kor sakristia, långhus som den nedre delarna av tornet anses ha tillkommit i ett sammanhang i början av 1300-talet. Tornet gjordes kraftigare ... Visa hela
Takform <itemDescription>
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor, sakristia, långhus samt ett torn med gallerier på tre sidor.

  Ytterväggar och murverk
  Byggnaden är uppförd av röd- och gråaktig kalksten, sands...

  Visa hela
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Rakt, Sakristia - Norr, Torn - Väster, Torn - Västtorn, Kor - Smalare, Kor - Öster
Event <context>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Producerades i Församling: Alva, Hemse och Rone församling, Rone, Gotland, Gotland, Gotland.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1100-01-01 e.Kr. - 1550-12-31 .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1100-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1170-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. av Hegwaldr Postuma verkstad.
 • Fast inredning - glasmålning 1230-01-01 - 1270-12-31 .
 • Nybyggnad 1236-01-01 - 1236-12-31 .
 • Fast inredning - glasmålning 1240-01-01 - 1259-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1280-01-01 - 1320-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1280-01-01 - 1320-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1280-01-01 - 1320-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1280-01-01 - 1320-12-31 .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1280-01-01 - 1320-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning 1280-01-01 - 1320-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör 1280-01-01 - 1320-12-31 .
 • Nybyggnad 1300-01-01 - 1300-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1330-01-01 - 1370-12-31 av Egypticus.
 • Nybyggnad - Torn 1340-01-01 - 1359-12-31 av Egypticus.
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1345-01-01 - 1345-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1400-01-01 - 1400-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1430-01-01 - 1430-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning 1430-01-01 - 1470-12-31 av Passionsmästaren.
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1440-01-01 - 1459-12-31 av Passionsmästaren.
 • Fast inredning - bänkinredning 1594-01-01 - 1594-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1595-01-01 - 1595-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1595-01-01 - 1595-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1600-01-01 - 1699-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1620-01-01 - 1620-12-31 .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1630-01-01 - 1670-12-31 .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1640-01-01 - 1659-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1656-01-01 - 1656-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1661-01-01 - 1661-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1661-01-01 - 1661-12-31 .
 • Ändring 1664-01-01 - 1664-12-31 av Johan Bartsch d ä.
 • Åsknedslag 1676-01-01 - 1676-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1677-01-01 - 1677-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1678-01-01 - 1678-12-31 .
 • Ändring 1681-01-01 - 1681-12-31 .
 • Underhåll - takomläggning 1682-01-01 - 1682-12-31 .
 • Fast inredning - skrank 1683-01-01 - 1685-12-31 .
 • Underhåll - fönster 1687-01-01 - 1687-12-31 .
 • Fast inredning - altaruppsats 1690-01-01 - 1690-12-31 av Jesper Gertson Smitt.
 • Fast inredning - altaruppsats 1694-01-01 - 1694-12-31 av Jesper stenhuggare.
 • Fast inredning - bänkinredning 1696-01-01 - 1696-12-31 .
 • Underhåll - fönster 1700-01-01 - 1799-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1700-01-01 - 1700-12-31 av Rasmus Bartsch.
 • Ändring 1715-01-01 - 1715-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1717-01-01 - 1717-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1719-01-01 - 1721-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1723-01-01 - 1723-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1728-01-01 - 1728-12-31 av Johan Hernell.
 • Fast inredning - altaruppsats 1732-01-01 - 1732-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1733-01-01 - 1733-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1738-01-01 - 1738-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1741-01-01 - 1741-12-31 av Jacob Maldesson.
 • Ändring 1757-01-01 - 1757-12-31 .
 • Fast inredning - läktare 1757-01-01 - 1757-12-31 .
 • Underhåll - fönster 1759-01-01 - 1759-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1765-01-01 - 1765-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1772-01-01 - 1772-12-31 .
 • Ändring 1777-01-01 - 1777-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1780-01-01 - 1780-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1793-01-01 - 1793-12-31 av Johan Björkman.
 • Ändring 1797-01-01 - 1797-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1800-01-01 - 1899-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1802-01-01 - 1802-12-31 .
 • Underhåll 1803-01-01 - 1803-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1817-01-01 - 1819-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, golv 1829-01-01 - 1829-12-31 .
 • Underhåll 1833-01-01 - 1833-12-31 .
 • Ändring 1834-01-01 - 1834-12-31 .
 • Ändring 1837-01-01 - 1837-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1838-01-01 - 1838-12-31 .
 • Ändring 1840-01-01 - 1840-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1849-01-01 - 1849-12-31 .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1870-01-01 - 1870-12-31 .
 • Fast inredning - glasmålning 1876-01-01 - 1876-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1878-01-01 - 1878-12-31 av Johan Fredrik Åbom.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1881-01-01 - 1881-12-31 .
 • Underhåll - golv 1884-01-01 - 1884-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1893-01-01 - 1893-12-31 av G Pettersson.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1900-01-01 - 1900-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1913-01-01 - 1915-12-31 av Nils Pettersson.
 • Underhåll - takomläggning 1938-01-01 - 1938-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1944-01-01 - 1944-12-31 .
 • Underhåll 1946-01-01 - 1946-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1954-01-01 - 1955-12-31 av Eiler Græbe.
 • Underhåll - exteriör 1985-01-01 - 1985-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1988-01-01 - 1988-12-31 av Johannes Künkel.
 • Fast inredning - glasmålning 1993-01-01 - 1993-12-31 av Gustav van Treek.
 • Konservatorsarbeten 1996-01-01 - 1996-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1998-01-01 - 1998-12-31 av Ann-Catrine Caspers.
 • Ändring 2001-01-01 - 2001-12-31 .
 • Konservatorsarbeten 2004-01-01 - 2004-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Kalkputs, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Takpannor - Lertegel
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, sandsten, Murverk - Natursten, kalksten, Murverk - Natursten, granit, Murverk - Natursten, kalksten, Murverk - Natursten, granit, Murverk - Natursten, sandsten
Color <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Plantyp-Tvåskeppig
Kyrka
Hallkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Hallkyrka
 • Kyrka
 • Plantyp-Tvåskeppig
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • GOTLAND RONE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data