Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Rone
Terräng <itemDescription>
  • Kyrka och kyrkogård.
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Runinskrift i väggputsen, 0,35 m l. Mitt på Ö tornväggen och 1,4 m h över golvet är: 2) Runinskrift i väggputsen, 0,3 m l, täc kt av tunt lager nyare puts. På korväggen skall finnas: 3) Runins ... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • På N tornrumsväggen, 1,25 m Ö om portalen och 1,3 m över golvet.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Jansson-Wessen: Gotlands runinskrifter, I, sid 69 ff; S Lindqvi t: Gotlands Bildsteine, sid, 106 fj Nylén-Lamm: Bildsteiner, nr 2 08-209.
Event <context>
  • Belägen i Rone, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data