Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Göteborgs universitet

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Organization
Beskrivning <itemDescription>
  • Göteborgs universitet är ett svenskt statligt universitet i Göteborg som bildades 1954 ur det år 1891 grundade Göteborgs högskola samt det år 1949 grundade Göteborgs medicinska högskola. Universitetet har åtta fakulteter, 55 907 studenter, varav 30 015 helårsstudenter, och 6 628 anställda (2020). Inom universitetet finns musik-, konst-, samhälls-, och naturvetenskap, humaniora, utbildningsvetenska... Visa hela
Event <context>
  • Verkade i Göteborg.
Visat namn<itemName>
Göteborgs universitet
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data