Grav- och boplatsområde

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Uppsala, Uppland, Uppsala
Terräng <itemDescription>
  • Krön av mindre moränbunden bergrygg. Skogsmark, blandskog.
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Stensättning, rund ca 6 m diam och 0,25 m h. Fyllning med ca 0,2-0,4 m st stenar. Kantkedja av ca 0,3-0,5 m l och 0,2-0,3 m h. Fästögla för stolpstag i gropens SV dle skadad. I mitten en grop 2x1,5 m ... Visa hela
Placering <itemDescription>
Ingående lämningar <itemDescription>
  • Stensättning - Konstruktion: Stenfylld, Form: Rund, antal 7
Orientering <itemDescription>
  • 85 m SÖ om vägskälet Vårdsätravägen-Martallvägen.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • D Danell: Hågadalan Uppland 1979.
Event <context>
  • Belägen i Uppsala, Uppsala, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Grav- och boplatsområde
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Grav- och boplatsområde
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data