Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Lappland Jokkmokk Lappvallen, lokal 662
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Boplatsfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Boplatsfynd från Stenålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Lösfynd från Stenålder
Event <context>
  • Boplatsaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Lappvallen, lokal 662, Jokkmokk, Vilhelmina, Lappland, Västerbotten, Sverige.
  • Aktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Lappvallen, lokal 662, Jokkmokk, Vilhelmina, Lappland, Västerbotten, Sverige.
  • Boplatsaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Lappvallen, lokal 662, Jokkmokk, Vilhelmina, Lappland, Västerbotten, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
  • asbestblandad keramik
  • kruka
Fyndplats<itemName>
Lappvallen, lokal 662
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data