Tillbaka till sökresultatet

Kristvalla Församlingshus (H) K211

Dokument

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Kalmar; Landskap: Småland; Socken: Kristvalla
Title <itemTitle> Kristvalla Församlingshus (H) K211
Beskrivning <itemDescription>
  • Ritningar av kyrkliga byggnader i Kulturhistoriska byråns arkiv. Detta registerkort avser: Kristvalla Församlingshus (H) K211. De ritningar från tiden före 1918 som bevaras i Överintendentsämbetets arkiv på Riksarkivet markerade med stjärna på registerkortet. Datum på registerkortet avser dag för godkännandebeslut.
Anmärkning (övrig) <itemDescription>
Event <context>
  • Tillkomst i Kristvalla Församlingshus, Sverige.
  • Arkiverad 2022-08-04 .
Technique <itemTechnique>
  • Handskrift
Titel<itemName>
Kristvalla Församlingshus (H) K211
Classifikation <itemClassName>
  • Registerkort
Arkiv referenskod <itemNumber>
  • SE/ATA/KBYR_1-1/D 2 A
Identifierare <itemNumber>
  • Ritningar K: Kristvalla Församlingshus (H) K211
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data