Tillbaka till sökresultatet

Kyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1939 - 1939
Place <presPlaceLabel> Län: Västra Götaland, Kommun: Åmål, Landskap: Dalsland, Socken: Åmål , Stift: Karlstads stift, Församling: Åmåls församling
Takform <itemDescription>
Interiörbeskrivning <itemDescription>
  • Kyrkorummet är enkelt utformat. Golvet består av lackade brädor. Takkonstruktionen är öppen och väggar och tak är vitputsade. I öster finns ett altare av vitputsat tegel och en altartavla, "Nattvarden... Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
  • Gravkapellet är en rektangulär byggnad orienterad i öst-västlig riktning. Den är en våning hög men genom dess placering på en mindre kulle finns en souterrainvåning i dess östra del. Arkitekturen är s... Visa hela
Historik <itemDescription>
Event <context>
  • Producerades i Församling: Åmåls församling, Åmål, Åmål, Dalsland, Västra Götaland.
  • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
  • Nybyggnad 1939-01-01 - 1939-12-31 av Einar Lundberg.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Asbestcement
Stomme<itemMaterial>
Ej utrett
Colour <itemColor>
  • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Gravkapell
Dagens användning<itemName>
Kyrka
Gravkapell
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Gravkapell
Class <itemClassName>
  • Gravkapell
  • Kyrka
Lagskydd <itemSpecification>
  • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
  • ÅMÅL ÅMÅL 5:4 - husnr 2
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data