Tillbaka till sökresultatet

NÄÄS SLOTT

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1600 - 1699
Place <presPlaceLabel> Län: Västra Götaland, Kommun: Lerum, Landskap: Västergötland, Socken: Skallsjö , Stift: Göteborgs stift, Församling: Skallsjö församling
Title <itemTitle> NÄÄS SLOTT
Antal våningar <itemDescription>
Takform <itemDescription>
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Slottets interiör utgör ett bra exempel på ett högreståndshem från slutet av 1800-talet. Såväl paradvåningarna som ekonomiutrymmena är bevarade i sin helhet.
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Byggnaden är uppförd på en putsad naturstensmur och har valmat tak med svart tegel. Fasaderna är slätputsade med markeringar runt fönsteröppningarna och avfärgad i en ljus nyans. Huvudfasaden mot väst... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Godset nämns för första gången 1529 i Gustav Vasas registratur. När Jakob von Utfall övertog ägandet av Nääs på 1740-talet, skedde stora förändringar. Han anlade odlingar och planteringar samt moderni... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Skallsjö församling, Skallsjö, Lerum, Västergötland, Västra Götaland.
 • Nybyggnad 1600-01-01 - 1699-12-31 .
 • Nybyggnad 1600-01-01 - 1699-12-31 .
 • Rivning - delvis riven 1746-01-01 - 1746-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1800-01-01 - 1829-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, exteriör 1820-01-01 - 1831-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1868-01-01 - 1868-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, exteriör 1920-01-01 - 1930-12-31 .
 • Ändring - restaurering, exteriör 1965-01-01 - 1965-12-31 .
 • Ändring - restaurering, exteriör 1974-01-01 - 1976-12-31 .
 • Ändring - restaurering, exteriör 1984-01-01 - 1985-12-31 .
 • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML 1991-08-19 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Slät
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Takpannor - Glaserade
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Tegel
Colour <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Bostadshus
Corps-de-logi
Dagens användning<itemName>
Museibyggnad
Class <itemClassName>
 • Bostadshus
 • Corps-de-logi
<itemSpecification>
 • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML (1991-08-19)
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • LERUM NÄS 7:1 - husnr 17
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data