BILDER

Påsyningsbeslag

Arkeologiskt föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Okänd
Copyright: <presImageCopyright> Sörmlands museum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1970
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige, Län: Södermanland, Landskap: Södermanland, Kommun: Nyköping, Socken: Lästringe, Fastighetsbeteckning: Åkra 1:1, Byggnadsnamn: Grindstugan
Title <itemTitle> SLM 18009 31:2 - Påsyningsbeslag
Anmärkning <itemDescription>
  • 2 fragment av påsyningsbeslag av brons, genombrutet.

    Riksantikvarieämbetet, Rapport 1975 B 36.

Event <context>
  • Hittad 1970 - i Sverige Södermanland Södermanland Nyköping Lästringe Åkra 1:1 Grindstugan, Lästringe, Nyköping, Södermanland, Södermanland, Sverige, Europa.
Material<itemMaterial>
Metall: Brons
Keywords <itemKeyWord>
  • Järnhandelsvaror
Measurements <itemMeasurement>
  • Längd: 5 mm.
  • Bredd: 3 mm.
Titel<itemName>
Påsyningsbeslag
Sakord<itemName>
Beslag
Specialbenämning<itemName>
Påsyningsbeslag
Subject <subject>
  • Archaeology
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Sörmlands museum
Link to source <url>

Teknisk data