Symposium i Stockholm om bevarande av medeltida träskulptur

Publikation

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Date <presTimeLabel> 1980-01-01 00:00:00 - 1980-12-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Okänt;
Title <itemTitle> Symposium i Stockholm om bevarande av medeltida träskulptur
Event <context>
  • Utgivning 1980 av Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien.
  • Tillkomst 1980-01-01 - 1980-12-31 i Okänt av Tegnér, Göran.
  • Arkiverad 2021-05-31 .
Titel<itemName>
Symposium i Stockholm om bevarande av medeltida träskulptur
Classifikation <itemClassName>
  • Publikation
Kulturarvsdata URI <itemNumber>
  • http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/1980_271
Identifierare <itemNumber>
  • urn:nbn:se:raa:diva-1120
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data