Boplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Sotenäs, Bohuslän, Askum
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Göteborgsinventeringen nr 303 (ua). Alin, J.: Förteckning överstenåldersboplatser i norra Bohuslän, 1955.
Beskrivning <itemDescription>
  • Boplats, uppgift om. Enligt Alin fynd av skivskrapor och skärvor.Vid inventering 1976 kunde inga fynd konstateras. Inte hellerägarna till de närbelägna husen hade kännedom om några fynd. Vidrevidering... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Mindre gip mellan Ö-sluttande berg. Tomtmark, lövträdsvegetation(gammal åker).
Event <context>
  • Belägen i Askum, Sotenäs, Bohuslän, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Boplats
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Boplats
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
  • Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data