Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Småland Växjö Skirsnäs
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd, osäkert från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Depåfynd från Bronsålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Skirsnäs, Växjö, Växjö, Småland, Kronoberg, Sverige.
 • Aktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Skirsnäs, Växjö, Växjö, Småland, Kronoberg, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • bräda
 • ek
 • hjul
 • redskap
 • stör
 • trä, lönn
Fyndplats<itemName>
Skirsnäs
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
 • Boplatsfynd, osäkert
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data