Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Halland Veddige Prästgårdskulle
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Okänd tid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Stenålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet i Prästgårdskulle, Veddige, Varberg, Halland, Halland, Sverige.
 • Gravaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Prästgårdskulle, Veddige, Varberg, Halland, Halland, Sverige.
 • Gravaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Prästgårdskulle, Veddige, Varberg, Halland, Halland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • avslag
 • avslagsblock
 • bergart
 • brons
 • flinta
 • fragment
 • keramik
 • kniv
 • kvarts
 • kärl
 • kärna
 • lera
 • lerklining
 • pilspets
 • pimpsten
 • pincett
 • skrapa
 • spets
 • spån
 • tutulus
Fyndplats<itemName>
Prästgårdskulle
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data