Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.), medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Närke Norrbyås Sörby
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Medeltid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Medeltid
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Sörby, Norrbyås, Örebro, Närke, Örebro, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Sörby, Norrbyås, Örebro, Närke, Örebro, Sverige.
 • Aktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Sörby, Norrbyås, Örebro, Närke, Örebro, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • brons
 • bränd lera
 • föremål
 • järn
 • keramik
 • kärl
 • metall
 • nit
 • nit/spik
 • pipa
 • piplera
 • ring
 • slagg
 • spik
 • sölja
 • ten
 • öljett
Fyndplats<itemName>
Sörby
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Cultural history
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data