Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Gotland Fole Stora Tollby
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Depåfynd, osäkert från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Depåfynd från Järnålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Stora Tollby, Fole, Gotland, Gotland, Gotland, Sverige.
 • Aktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Stora Tollby, Fole, Gotland, Gotland, Gotland, Sverige.
 • Aktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Stora Tollby, Fole, Gotland, Gotland, Gotland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • barr
 • beslag
 • bly
 • brons
 • brons, läder
 • brons, vitmetall
 • cu-leg
 • cu-leg, bly
 • föremål
 • järn
 • knapp
 • mynt
 • nit
 • plomb
 • ram
 • silver
 • smälta
 • spik
 • spänne
 • vitmetall
Fyndplats<itemName>
Stora Tollby
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data