Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Södermanland Östertälje Gärtuna
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Bronsålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Gärtuna, Östertälje, Södertälje, Södermanland, Stockholm, Sverige.
 • Gravaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Gärtuna, Östertälje, Södertälje, Södermanland, Stockholm, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • avslag
 • bergart
 • bränd lera
 • flinta
 • fragment
 • järn
 • keramik
 • kvarts
 • kärl
 • lera
 • lerklining
 • löpare
 • pipa
 • slagg
 • spik
 • splitter
 • stengods
 • tegel
Fyndplats<itemName>
Gärtuna
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data