Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), nyare tid (1500 e.Kr. - 2100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Östergötland Norrköping Pryssgården
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Nyare tid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Stenålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Pryssgården, Norrköping, Norrköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Pryssgården, Norrköping, Norrköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Pryssgården, Norrköping, Norrköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1500 - 2099 i Pryssgården, Norrköping, Norrköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • bergart
 • bryne
 • keramik
 • knacksten
 • kvarts
 • kärl
 • kärna
 • skiffer
 • slagg
 • yxa
Fyndplats<itemName>
Pryssgården
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data